UNOJET

DISCOUNT FLYBILLETTER TIL HELE VERDEN..

Booking og information:
T: +45 3537 1090
E: info@unojet.dk

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Luftfartsselskabernes ansvar 
De deltagende luftfartselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser. 

Kundens pligter
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Ligeledes før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at tage højde for. 

Adresse- og leveringsoplysninger
Det er Deres ansvar at oplyse korrekt navn og adresse for levering af rejsedokumenter. 

Fremgår navn ikke på dør/postkasse på oplyste adresse, skal et c/o navn oplyses. Foretager man bestilling fra et firma, er det vigtigt af firmanavn angives. Rejsebureauet holder sig uden ansvar for rejsedokumenter, der ikke når frem pga. forkert navn/adresse.

Betalingsform
Betaling foregår via online betaling, bankoverførsel eller kontant.

Flybilletter 
Når rejsen er betalt fremsendes rejsedokumenter med alm. post eller e-mail, eller rejsedokumenterne kan hentes personligt på vores kontor.  

Ordrebekræftelse/Faktura
Når en flybillet er bestilt og betalt fremsendes Ordrebekræftelse inkl. rejseplan pr. e-mail.
Faktura/kvittering fremsendes efterfølgende pr. post eller pr e-mail sammen med flybilletten. 

Ændring af rejse
Flybilletter på økonomiklasse er forbundet med strenge restriktioner. Oftest er det ikke muligt at ændre, når flybilletten er udstedt. Dette gælder alle former for ændringer : Navneændring, dato- og ruteændring m.m. I enkelte tilfælde kan det dog lade sig gøre at ændre, mod at betale et gebyr til flyselskabet i henhold til disses regler (spørg rejsebureauet) 

Afbestilling af rejse
Ønsker man at annullere en rejse, efter betaling har fundet sted, skal dette meddeles til rejsebureauet, med angivelse af hvilket ordrenr. det vedrører. Herefter skal flybilletten returneres til rejsebureauet. Der er en mængde restriktioner forbundet med en ruteflybillet, og oftest er der intet at refundere nå først flybilletten er udstedt. Dette kan dog variere afhængig af billettype, og flyselskabets regler. Ønsker man oplyst om billetten kan ændres eller refunderes, kan der gøres opmærksom på dette ved at rette henvendelse til rejsebureauet. Man er altid berettiget til at få refunderet lufthavnsafgifter på en ubenyttet flybillet, såfremt flybilletten returneres til rejsebureauet for behandling. Dog fratrækkes rejsebureauets evt. gebyr herfor. Vi anbefaler derfor at De tegner en separat afbestillingsforsikring.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. 

Lavprisbilletter
Hvis du ønsker at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet og kombinere sådanne billetter på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter. Disse billetter kan ofte ikke afbestilles, ændres og/eller refunderes. Det betyder, at du selv bærer risikoen for pga. forsinkelse, ikke at nå din næste forbindelse. Hverken rejsebureauet eller de involverede luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger for nye billetter, overnatninger m.v., der kan opstå for dig af den grund. Du kan i rejsebureauet tegne en speciel rejseforsikring, der bl.a. dækker sådanne omkostninger. 

Flytider i rejseplan & billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tids ændringer (ofte pr. 1. april og 1. november, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider, samt ved overgang til/fra sommertid). Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kontakt øjeblikkelig rejsebureauet, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen. 

Check-in tid
Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelses lufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Unojet.dk ApS eller luftfartsselskabet vedr. afrejse gates og terminaler er kun vejledende - ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra en gate / terminal til en anden. Check derfor altid gate / terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller. 

Skatter og afgifter
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og de kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen. 

Pas og visum
Det er den rejsendes ansvar at undersøge om der kræves visum til destinationen. Flyves via et andet land før den endelige destination er det ligeledes den rejsendes ansvar at undersøge eventuelt krav om transitvisum. Gældende regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk. Ved oversøiske rejsemål skal pas ofte være gyldigt minimum 6 mdr. efter ankomst til destinationen.  

Medicin
Euforiserende (narkotiske) stoffer er i stort set alle lande - også i Danmark - undergivet regler om kontrol. Det betyder, at De ikke frit må indføre eller besidde lægemidler, hvori sådanne stoffer indgår. Når De rejser til et andet land, har De selv ansvaret for at undersøge, hvilke lægemidler med euforiserende stoffer De frit kan medbringe. De vil fortsat frit kunne rejse med normale lægemidler til eget brug, f.eks. hovedpinepiller, gigtmedicin mv. uden euforiserende stoffer. Hvis De er i tvivl, kan De altid tale med Deres apotek eller Deres læge. De kan oplyse, om Deres medicin indeholder euforiserende stoffer, men ikke om et bestemt land vil kræve medicinattest. Hvis De tager medicin med euforiserende stoffer og skal ud at rejse, bør De sikre dig bedst muligt ved at få en attest. De skulle jo nødig risikere at få frataget nødvendig medicin.

Attesten fås på apoteket (gratis) og indeholder alle nødvendige oplysninger. De skal have en attest for hvert lægemiddel med euforiserende stoffer, som de skal have med på rejse. Den gælder for rejsens længde - dog i højst 30 dage. De skal huske at medbringe Deres pas for at få en attest. De skal medbringe den originale attest på rejsen. Yderligere information kan findes på Sundhedsministeriet´s hjemmeside www.sum.dk 

Vaccination
Det er Deres eget ansvar at kontrollere om vaccination anbefales eller er obligatorisk ved indrejse til et andet land. Oplysninger kan fås hos egen læge eller findes på Statens Seruminstitut´s hjemmeside www.vaccination.dk.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.